Hírek

2024. 01. 25.

A világtalálkozó célja a Nagyvilágban, valamint Magyarországon élő és dolgozó magyar orvosok és egészségügyi dolgozók kapcsolatrendszerének fejlesztése a jelenlegi bonyolult és nehéz történelmi helyzetben. Minden szakterületről és ellátási formából, intézményből örömmel fogadunk jelentkezést aktív vagy már nem aktív kollégáktól is.

Szakterült szempontjából sincs megkötés, hisz a világtalálkozó jellegéből adódóan ezt meghatározni nem lehet és nem is szabad.

 

Az absztraktok benyújtási határideje: 2024. április 30. (kedd)

Benyújtásukra az Absztakt menüpontban van lehetőség.

 

Amennyiben az előadó úgy ítéli meg, hogy előadását (pl. ppt) angol nyelven gördülékenyebben tudja megtartani, mint magyarul - tekintettel arra, hogy hosszú évek óta már külföldön él -, akkor erre lehetősége van, de ezt kérjük előre jelezni.

Az előadás diáinak nyelve lehet angol vagy magyar, nem szükséges megegyeznie az előadáséval.

A részvételi díj összege online bankkártyás fizetés útján (CIB Bank rendszerén keresztül) egyenlíthető ki, a “Részvételi Díjak” menüben.

 


 

2021. 07. 27.

 

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete alapján a következőről tudunk tájékoztatást adni:

A  magyar védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű,  ha az  érintett a  Covid–19-világjárvány idején a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis Covid–19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy

a) a koronavírus ellen

aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,

ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy

ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el, vagy

b) a koronavírus által okozott megbetegedésen (a továbbiakban: fertőzés) átesettség miatt védett.

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete alapján a fertőzésen való átesettséggel kapcsolatban, a következő tájékoztatást tudjuk adni: 

Az országba korlátozás nélkül beléphetnek azok, akik hitelt érdemlően tudják angol vagy magyar nyelvű okirattal igazolni, hogy az elmúlt hat hónapban már átestek a COVID- 19 betegségen. (Például: pozitív PCR eredményről kiadott zárójelentés, egészségügyi szolgáltató vagy hatóság által kiadott igazolás).

Amennyiben az igazolást email, sms, vagy bármilyen más elektronikus formában kapta meg, akkor azt kinyomtatott formátumban fel tudja mutatni beutazása során. A kinyomtatott példányra rá kell írni majd aláírással hitelesíteni kell a következő mondatot: „Kijelentem, hogy az általam felmutatott igazoláson közöltek a valóságnak mindenben megfelelnek, és a közölt adatok teljeskörűek, hiánytalanok”.

A szerológiai teszt eredménye önmagában nem elfogadható.

 

c) 72 óránál nem régebbi, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy az érintett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

Fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától – SARS-CoV-2 PCR teszt – vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.

Tehát amennyiben az előbbiekben felsorolt feltételek valamelyikének megfelelő igazolással rendelkezik, Magyarország területére korlátozás nélkül beutazhat.

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, abban az esetben utazhat be az országba karantén kötelezettség nélkül, ha olyan személy felügyelete alatt áll, aki a rendeletben meghatározottak alapján rendelkezik uniós digitális Covid-igazolvánnyal és vele együtt lépi át Magyarország határát.

 


 

2021. 07. 14.

Bizonyos országok területén megtörtént oltakozás esetén lehetőség van igényelni magyar hatóság által kiállított védettségi igazolványt. Az adott országok listája az alábbi:

 

 1. az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban,
 2. a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) valamely tagállamában,
 3. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) valamely tagállamában 
 4. az Oroszországi Föderációban
 5. a Kínai Népköztársaságban,
 6. az Egyesült Arab Emírségekben,
 7. a Bahreini Királyságban,
 8. a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy
 9. a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban került sor jogosulttá válhat a védettségi igazolványra Magyaroroszágon.

A külföldön beadott oltások alapján a védettségi igazolvány csak kérelemre állítható ki.

 

Kérelem beküldhető:

 

 1. személyesen bármelyik kormányablakban
 2. vagy elektronikusan Ügyfélkapus regisztráció birtokában vagy Arcképes azonosítással.

Ügyintézési idő:

 

Az eljáró hatóság 15 napon belül intézkedik a védettségi igazolványok kiállításáról illetékmentesen.

 

Szükséges dokumentumok:

 

 1. külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását,
 2. ennek hiányában más idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását
  1. az igazolásnak tartalmaznia kell:
  2. a koronavírus elleni oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa),
  3. az oltás időpontját és
  4. helyét
 3. Kérelmező az igénylés során megadja:
  1. a természetes személyazonosító adatait,
  2. a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
  3. a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
  4. ha azzal rendelkezik, a TAJ számát

Kérelem során az igénylő kérelmezheti, hogy hivatalos iratként kerüljön kikézbesítésre az okmány.

 

Megadott személyes adatok és bemutatott dokumentumok alapján az EESZT-ben rögzítésre kerül:

 

 1. a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
 2. a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
 3. az oltóanyag típusát, az oltás idejét,
 4. amennyiben hivatalos irat ként kéri kikézbesítés annak a tényét
 5. valamint, ha rendelkezik az érintett TAJ számmal, akkor a TAJ számot. Ha az érintett TAJ számmal nem rendelkezik, az EESZT működtetője az érintett részére technikai azonosítót biztosít

Külföldön beadott oltások esetében az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.

 

További kérdés esetén az alábbi e-mail címen lehet érdeklődni:

 

vedettsegiigazolvany@1818.hu

 


 

2021. 06. 23.

 COVID járvány miatt a Magyarországra történő beutazással kapcsolatban az alábbi linken tájékozódhatnak

Konzuli Szolgálat (kormany.hu)

 


 

2021. 06. 21.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Magyar Orvos-egészségügyi Világtalálkozó
programja fél nappal bővül, így az érdeklődők szombat délelőtt is hallhatnak előadásokat külföldi és hazai kollégáktól.

 

Ennek értelmében a konferencia végleges időpontja: 2021. augusztus 26-28.

 


 

A világtalálkozó célja a Nagyvilágban szétszóródott és a Kárpát-medencében élő magyar orvosok és egészségügyi dolgozók kapcsolatrendszerének fejlesztése a jelenlegi bonyolult és nehéz történelmi helyzetben. Minden szakterületről és ellátási formából, intézményből örömmel fogadunk jelentkezést aktív vagy már nem aktív kollégáktól is.

Szakterült szempontjából sincs megkötés, hisz a világtalálkozó jellegéből adódóan ezt meghatározni nem lehet és nem is szabad.

 

Orvostanhallgatóknak, Ph.D. hallgatóknak és rezidenseknek külön szekciót szervezünk.

A jelenlegi helyzetben a konferenciát hibrid rendszerben - azaz személyes és online részvétellel – tervezzük megtartani. A helyszínt illetően bár nagy termekről, de mégis zárt helységekről lévén szó, a személyes részvétel igazolt, COVID elleni vakcinálás után vagy fertőzésen való átesettséget igazoló hiteles dokumentummal lehetséges.

 

Az absztraktok benyújtási határideje: 2021. június 13. (vasárnap)

 

Benyújtásukra a honlapra való Belépést követően van lehetőség, az Absztrakt menüpontban.

 Belépni a honlapra a Regisztrációt követően lehet. A részvételi díj összege kiegyenlíthető közvetlenül a regisztráció után, online bankkártyás fizetés útján (OTP SimplePay rendszer által) vagy a regisztrációt követően banki átutalással.